Broker Insight – vederlagsafregning og overblik på den nemme måde

Broker Insight er en SaaS industriløsning til understøttelse af vederlagsafregning mellem pensionsselskaber og mæglere. Broker Insight udstiller data fra vederlagsafregningen på en nem og overskuelig måde gennem overblik og dashboards for aktørerne. Derudover tilbyder Broker Insight afstemingsmuligheder mellem det forventede og det afregnede vederlag.

De fleste steder foregår vederlagsafregning primært ved direkte kommunikation mellem pensionsselskaber på den ene side og mæglerhuse på den anden side. Således kommunikerer et mæglerhus med mange forskellige pensionsselskaber og omvendt.

 

Dette gør, at der oftest er en stor opgave i, at holde styr på mange forskellige dataformater og mange forskellige typer af informationer. Mancofi’s cloud-baserede SaaS Broker Insight skaber transparens i udvekslingen af informationer og sikrer at alle aktører har det rigtige overblik over disse data. 

Se vores case om Honestus Pensionsmægleres brug af Broker Insight og er du interesseret i at høre mere, så kontakt os på broker-insight@mancofi.dk.

Features

Broker Insight kommer med flg. features:

  • Alle data er tilgængelige for de selskaber og mæglere som samarbejder.
  • Alle data fremvises i forskellige dashboards
  • Mulighed for at lave drill-down i data og og dermed komme helt ned på den enkelte transaktion
  • Løsningen opererer med både afregnings- og valørtidspunkt
  • Giver mulighed for at afstemme det modtagne vederlag op imod det forventede vederlag på en nem og overskuelig måde.
  • Leveres som en SaaS-løsning, hvilket betyder at der ikke er nogle installationsomkostninger og at alle data er tilgængelige på alle platforme (tablets, PC mv.)
  • Leveres til en fast løbende fee, og der er ingen initielle implementeringsomkostninger
  • Lever op til alle relevante forhold omkring compliance og GDPR, som er indbygget i løsningen fra starten
  • Understøtter, at der afregnes korrekt vederlagsafregning mellem pensionsmægleren og pensionsselskabet