Honestus

Pensions- og forsikringsmæglerne Honestus & Partners og Mancofi indgår aftale omkring Broker Insight til vederlagsafregning.

”Honestus er det latinske ord for ærlig, og det er netop her, Honestus & Partners’ værdigrundlag begynder. Transparens, ærlighed og tillid er kernen i vores virksomhed, for vi vil forandre den måde, der bliver formidlet forsikring og pension på i Danmark”, fortæller ejer og direktør Teddy Schultz og fortsætter, ”med en virksomhed i vækst havde vi brug for at få et langt bedre og hurtigere overblik over vores vederlagsafregning fra vores samarbejdspartnere.”

”Mancofi leverer en løsning, som giver mig et godt overblik og mulighed for at gå i detaljen på de enkelte transaktioner. Jeg har mulighed for at uploade de filer, som jeg modtager fra pensionselskaberne og jeg kan hurtigt danne mig et overblik over, hvad jeg har fået af afregninger samt differencen mellem hvad jeg forventer at modtage i vederlagsafregning og hvad jeg har modtaget. Det er overskueligt udstillet i Broker Insight, så det er nemt for mig at tage en dialog med pensionselskaberne, hvis der er en uoverensstemmelse. Alt er udstillet i overskuelige dashboards, som gør det nemmere for mig at bevare overblikket. Broker Insight er vigtig for mig i forhold til at sikre, at jeg får den korrekte afregning” slutter Teddy Schultz.

”Vi er glade for at Honestus & Partners har taget Broker Insight i brug. Vi har, siden vi startede udviklingen af løsningen være overbevist om, at der er et behov for at både pensionsmæglere og pensionselskaber på en ensartet og effektiv måde kan forenkle denne proces, med muligheden for at kigge ned i de samme data. Vi oplever, at der er interesse for at få denne væsentlige proces gjort mere effektiv. Dette gælder både for pensionsmæglerne og pensionselskaberne”, siger Managing Partner Line Find og fortsætter, ”Mancofi har en løsning, som er enkel at tilslutte sig og som vi hele tiden udvikler på. Vores erfaring er at vi typisk bruger 2-3 uger fra en aftale er indgået, til den enkelte kunde kan anvende Broker Insight”, slutter Line Find.

Teddy Schultz
Ejer og direktør Teddy Schultz

”Mancofi leverer en løsning, som giver mig et godt overblik og mulighed for at gå i detaljen på de enkelte transaktioner”

Her kan du læse flere detaljer om Broker Insight