Njord Analyse

Njord Analyse og Mancofi indgår samarbejdsaftale omkring vederlagshåndtering

Njord Analyse og Mancofi har indgået en samarbejdsaftale med målet om i endnu højere grad at kunne understøtte de danske pensionsmæglere med deres vederlagshåndtering.

”Njord Analyse har igennem årene oparbejdet stor ekspertise i at behandle og analysere de vederlagsdata pensionsmæglerne modtager fra pensionsselsskaberne. ”Hos Mancofi er vi overbevist om, at denne ekspertise som Njord Analyse bidrager med kan komme Mancofi’s kunder tilgode” siger Line Find, Managing partner hos Mancofi og fortsætter ”Det er vores ønske, at ved at kombinere Mancofi’s Broker Insight og Njord Analyses ekspertise, som et udvidet tilbud til både Njord Analyse og Mancofi’s kunder” og fortsætter ”Mancofi har igennem de seneste år udviklet vederlagsløsningen Broker Insight som i dag bruges af flere danske og internationale pensionsmæglere med filial i Danmark hvilket betyder, at vi i dag servicerer ca. halvdelen af de pensionsmæglere som er repræsenteret i Danmark” slutter Line Find.

”Igennem mange år har Njord Analyse opbygget stor erfaring med håndtering af pernsionsvederlag” siger Hans Wilton-Madsen, CEO hos Njord Analyse og fortsætter ”Med Mancofi’s Broker Insight løsning får jeg en effektiv løsning hvor både den teknologiske og funktionelle side løbende opdateres og jeg skal ikke bekymre mig om hvorvidt der fast tages back-up af løsningen og de data som gemmes”. Alt i alt betyder brugen af Broker Insight, at jeg kan fokusere på at hjælpe mine kunder mere effektivt og ikke løbende skal lave opgraderinger og lignende i mine egenudviklede excel-databaser” slutter Hans Wilton-Madsen.

Securelife bliver den første pensionsmægler som benytter sig af samarbejdet mellem Njord Analyse og Mancofi. CEO & Partner Mads Kobberø fra Securelife udtaler ”Securelife har i gennem længere tid samarbejdet med Njord Analyse omkring behandling og analyse af pensionsvederlag. For os giver det god mening at Njord Analyse og Mancofi indgår dette samarbejde, som vi tror på er til gavn for de pensionsmæglere som benytter sig at bruge Broker Insight og de services, som Njord Analyse stiller til rådighed”.