Kunder

CIBA på Broker Insight

Mancofi og CIBA indgår samarbejde om brug af Broker Insight

                   Cecilie Hesner                      Pensionsrådgiver hos CIBA

Mancofi og CIBA er indgået i samarbejde omkring brugen af Broker Insight. Broker Insight er et af Mancofi’s Software-as-a-Service produkter, og gør processen med vederlagshåndtering overskuelig. 

“Hos CIBA ved vi at pension for de fleste er den vigtigste opsparing for deres fremtidige liv. Det er derfor vigtigt for os altid at agerer ud fra vores kunders ønsker og give os den nødvendige tid til at kigge på selv de mindste detaljer. Her er Broker Insight et virkelig godt værktøj, da det giver os et bedre overblik over vores vederlag, men også frigiver mere tid til vores kunder.” Fortæller Cecilie Hesner – Pensionsrådgiver hos CIBA. 

”Mancofi er glade over samarbejdet med CIBA. Broker Insight er et produkt som vi er meget stolte af. Vederlagsafregninger har længe været en besværlig del af arbejdet som mægler, så at Broker Insight kan gøre den process mere flydende er super vigtigt.” Fortæller Line Find – Managing Partner hos Mancofi.

 Hos Mancofi glæder vi os over samarbejdet. Vi både håber og tror på at det bliver en succes for begge parter.

PrivatPension på Broker Insight

PrivatPension og Mancofi indgår aftale om brug af Broker Insight til vederlagshåndtering

”Hos PrivatPension er vi profesionelle pensionsformidlere. Vi er specialiserede i at optimere pensionsordninger for vores kunder, og i at sørge for at at deres pension er tilpasset efter deres interesser og ønsker. Vores top prioritet er at vores kunder føler sig trygge, og det er vores forhold med kunderne der styrer vores daglige arbejde.” Fortæller Direktør Sander Holst Fra PrivatPension.

”Broker Insight har bidraget med at at gøre en besværlig process langt mere simpel. Vores vederlag er blevet samlet på en overskuelig måde, hvor vi både kan se differencen imellem vores forventede og reelle vederlagsafregning, men også kan se både afregnings og valør dato for vederlagsdata. Det hele er opstillet på et overskueligt dashboard, som gør det betydeligt nemmere at bevare overblikket.” Slutter Sander Holst for PrivatPension.

”Hos Mancofi er vi super glade for at PrivatPension har taget Broker Insight i brug. Vi ved at det kan være et stort stykke arbejde at holde styr på sine vederlagsafregninger, og bliver derfor stolte når vi hører at Broker Insight har hjulpet med at gøre processen nemmere.” Fortæller Managing Partner Line Find. ”Broker Insight leveres som en software-as-a-service, og vi har stort fokus på at onboardingen er en både effektiv og behagelig process. Implementeringen hos PrivatPension blev gennemført på 2-3 uger.” Slutter Line Find.

Del med dit netværk!

Sander Holst
Direktør hos PrivatPension

Samarbejde med PensionsRådgiverne

PensionsRådgiverne og Mancofi har indgået aftale om brugen af Broker Insight til vederlagshåndtering!

Ditte-Marie Nicolaisen
HR and Operations Coordinator hos PensionsRådgiverne

”Hos PensionsRådgiverne er vores fokus på den enkelte kunde. Vi arbejder ud fra en mission om at optimere den enkelte kundes pensionsordning. Vi er uvildige rådgivere, og undersøger pensionsprodukter på tværs af forskellige pensionselskaber, så vi kan tilbyde hver kunde de mest optimale forhold.” Fortæller Ditte-Marie Nicolaisen for PensionsRådgiverne.

”Mancofi leverer en service som i stor grad hjælper med at danne overblik, og som giver os mulighed for at dykke helt ned i detaljerne. Broker Insight opstiller mine data på et grundigt og overskueligt dashboard, som gør at vi effektivt kan se vores vederlagsafregninger, og om de stemmer overens med det vi forventede.” Slutter Ditte-Marie Nicolaisen fra PensionsRådgiverne.

”Hos Mancofi sætter vi stor ære i at vores produkter altid er tidsvarende og relevante for vores kunder. Derfor arbejder vi løbende på at videre udvikle Broker Insight, og vores andre tjenester, baseret på den feedback vores kunder giver, så vi kan være sikre på at de får mest mulig værdi ud af tjenesten. Broker Insight leveres som en software-as-a-service med en enkelt prismodel, og vores erfaring er at det kan blive implementeret hos en kunde indenfor 2-3 uger” Fortæller Managing Partner Line Find.

Del med dit netværk!

BedstPension

BedstPension og Mancofi har indgået en aftale om brugen af Broker Insight til vedelagshåndtering på pensionsområdet.

”BedstPension sætter en ære i, at hjælpe både private og firmaer med at finde den bedste pensionsløsning” siger Martin Styltsvig, Partner hos BedstPension og fortsætter ”Vores analyser sikrer ofte pensionskunderne mulighed for at få flere hundrede tusinde mere i pension. Vi kombinerer et højt fagligt niveau med en god og forståelig rådgivning og service. Vi har alle arbejdet i pension og bankbranchen i mange år, hvilket giver os et unikt indblik i branchen. Vi er kendt for at skabe stærke resultater netop på baggrund af vores faglige viden” siger Martin Styltsvig.

”Vi har tidligere ledt efter en standardløsning som kunne hjælpe os med at få et bedre overblik og indsigt i vores afregning af vederlag. Da vi ikke kunne finde en sådan løsning i markedet lavede vi vores egen” fortæller Martin Styltsvig og fortsætter ”Mancofi kontaktede os og præsenterede Broker Insight for os som den standardløsning vi tidligere havde eftersøgt. Efter en kort prøveperiode af Broker Insight valgte vi at indgå samarbejde med Mancofi da Broker Insight sikrer os et bedre overblik og betyder, at vi anvender mindre tid på denne opgave. Det er dejligt at det nu er muligt at se sine vederlagsdata udfra en afregningsdato med også udfra en valørdato. Alt i alt giver Broker Insight en større indsigt i de samlede vederlagsdata BedstPension modtager fra selskaberne, hvilket i sidste ende også skaber værdi for vores kunder” slutter Martin Styltsvig.

”Vi glæder os over at BedstPension kan se værdien i at bruge Broker Insight til deres vederlagshåndtering og dermed tilslutter sig et kraftigt stigende antal pensionsmæglere i Danmark” siger Managing Partner Line Find og fortsætter ”Vi sætter en ære i at sikre en hurtig og effektiv onboarding proces for vores kunder så det er muligt at ibrugtage Broker Insight hurtigt og effektivt. ”Broker Insight leveres som en software-as-a-service med en enkelte prismodel som er tilpasset den enkelte pensionsmæglers størrelse” slutter Line Find.

Njord Analyse

Njord Analyse og Mancofi indgår samarbejdsaftale omkring vederlagshåndtering

Njord Analyse og Mancofi har indgået en samarbejdsaftale med målet om i endnu højere grad at kunne understøtte de danske pensionsmæglere med deres vederlagshåndtering.

”Njord Analyse har igennem årene oparbejdet stor ekspertise i at behandle og analysere de vederlagsdata pensionsmæglerne modtager fra pensionsselsskaberne. ”Hos Mancofi er vi overbevist om, at denne ekspertise som Njord Analyse bidrager med kan komme Mancofi’s kunder tilgode” siger Line Find, Managing partner hos Mancofi og fortsætter ”Det er vores ønske, at ved at kombinere Mancofi’s Broker Insight og Njord Analyses ekspertise, som et udvidet tilbud til både Njord Analyse og Mancofi’s kunder” og fortsætter ”Mancofi har igennem de seneste år udviklet vederlagsløsningen Broker Insight som i dag bruges af flere danske og internationale pensionsmæglere med filial i Danmark hvilket betyder, at vi i dag servicerer ca. halvdelen af de pensionsmæglere som er repræsenteret i Danmark” slutter Line Find.

”Igennem mange år har Njord Analyse opbygget stor erfaring med håndtering af pernsionsvederlag” siger Hans Wilton-Madsen, CEO hos Njord Analyse og fortsætter ”Med Mancofi’s Broker Insight løsning får jeg en effektiv løsning hvor både den teknologiske og funktionelle side løbende opdateres og jeg skal ikke bekymre mig om hvorvidt der fast tages back-up af løsningen og de data som gemmes”. Alt i alt betyder brugen af Broker Insight, at jeg kan fokusere på at hjælpe mine kunder mere effektivt og ikke løbende skal lave opgraderinger og lignende i mine egenudviklede excel-databaser” slutter Hans Wilton-Madsen.

Securelife bliver den første pensionsmægler som benytter sig af samarbejdet mellem Njord Analyse og Mancofi. CEO & Partner Mads Kobberø fra Securelife udtaler ”Securelife har i gennem længere tid samarbejdet med Njord Analyse omkring behandling og analyse af pensionsvederlag. For os giver det god mening at Njord Analyse og Mancofi indgår dette samarbejde, som vi tror på er til gavn for de pensionsmæglere som benytter sig at bruge Broker Insight og de services, som Njord Analyse stiller til rådighed”.

Hornbæk Vandværk

Mancofi indgår samarbejde med Hornbæk Vandværk omkring Cyber-sikkerhed

Cybertruslerne for de danske vandværker har været stigende igennem de sidste år.

På nuværende tidspunkt angribes danske vandværker ifølge EnergiCert markant mere i Danmark end i andre lande. Dette skyldes primært den høje grad af digitalisering, der er i den samlede energisektor.

Vi har i bestyrelsen igennem længere tid haft et skærpet fokus på cybertruslen for at sikre en sikker leverance af vand til vores andelshavere” siger Anne Vibeke Svan Kier, bestyrelsesformand for Hornbæk Vandværk. Hun fortsætter: ”Udover de initiativer, som vi allerede har udført, ønskede vi at sikre os yderligere, da vi kan se, at trusselsbilledet er stigende. Vi afsøgte mulighederne for at komme et niveau dybere omkring cybersecurity dels for at få nuanceret truslen, og dels for at være forberedt i tilfælde af, at Hornbæk Vandværk rammes af et cyberangreb”.

Mancofi og advokat Hanne Bender har hjulpet os med at forstå de risici, som vi som vandværk er eksponeret for. Vi har gennem afholdelse af møder og workshop fået identificeret og kvantificeret de risici, som vi særligt skal være opmærksomme på. Og vi har fået identificeret de initiativer, der kan reducere de væsentligste risici gennem mitigerende handlinger. Det betyder, at vi er bedre rustet til at håndtere situationen, hvis vi skulle blive ramt af et cyberangreb. Og mindst lige så væsentligt har vi fået dybere indsigt i de juridiske elementer omkring cyber security”, siger Anne Vibeke Svan Kier.

Lockton Danmark

Broker Insight skaber overblik og indsigt for Lockton Danmark 

JAN LIND – Partner, Lockton Danmark

TORBEN SØGAARD – Partner, Head of Employee Benefits, Lockton Danmark

Lockton Danmark indgik i 2022 en aftale med Mancofi om brug af Broker Insight til håndtering af vederlagsafregning på pensionsområdet.

”Lockton Companies er verdens største uafhængige familieejede mæglervirksomhed. I Danmark leverer Lockton employee benefit consulting, risk management samt forsikrings- og pensionsrådgivning” fortæller Jan Lind som er partner hos Locktons danske afdeling. ”Igennem mine mange år i pensionbranchen har det altid været vanskeligt at få et overblik over de store mængder af vederlagsdata som vi modtager fra pensions- og sundhedsselsskaberne. Vi har nu brugt Mancofi’s løsning Broker Insight de seneste 3 måneder, hvilket har givet os en langt bedre indsigt i de vederlagsdata, vi modtager, og samtidig har vi fået et langt større overblik over data, som bedre kan understøtte vores dialog med pensions- og sundhedsselskaberne, men også giver os ekstra input til den løbende kundedialog, vi har” slutter Jan Lind.

”Broker Insight har også bidraget til at understøtte og effektivisere vores regnskabsproces” siger Torben Søgaard Partner, Head of Employee Benefits i Danmark og fortsætter ”Løsningen giver os mulighed for at få det økonomiske overblik som er nødvendigt og samtidig kan vi navigere fra højeste til laveste niveau via ”drill down funktioner” og analyse på tallene ud fra valør- eller afregningsdato. Herudover giver Broker Insight os også mulighed for at eksportere data i et fælles format til vores økonomisystem. Alt i alt får Lockton en lang bedre indsigt i de økonomiske, men også kundemæssige forhold til gavn for kunderne og vores interne processer og effektivitet”, slutter Torben Søgaard.

”Hos Mancofi glæder vi os over at Lockton og mange andre af de danske pensionsmæglere ser en stor værdi i at bruge Broker Insight til håndtering af den løbende vederlagsafregning” siger Managing partner Line Find og fortsætter ”Broker Insight udvikles hele tiden gennem den løbende dialog vi har med vores kunder så vi sikrer, at løsningen fortsat er relevant og tidssvarende. Dette gælder både funktionelt, men også teknisk. Broker Insight leveres som en software-as-a-service med en enkel prismodel og kan typisk implementeres hos en ny kunde indenfor to uger”, slutter Line Find.

Forenede Gruppeliv

Forenede Gruppeliv og Mancofi indgår samarbejde om udviklingen af et nyt Udbetalingssystem

Forenede Gruppeliv (FG) og Mancofi har indgået en aftale om udvikling og levering af en ny udbetalingsløsning. ”Hos FG har vi igennem mange år leveret forsikringer til en stor del af danskerne. FG har i dag staten, kommunerne, de faglige organisationer og de private virksomheder blandt vores kunder. Vores mål er fortsat at levere enkle og billige forsikringer til vores kunder”, siger adm. direktør Niels Neergaard hos FG og fortsætter …

RTM

RTM og Mancofi indgår aftale omkring Broker Insight til vederlagsafregning. ”RTM blev skabt ud fra den holdning, at de traditionelle forsikrings- og pensionsselskaber ikke tager nok ansvar for at skabe de rette løsninger for deres kunder.  Hos RTM er det vores overbevisning, at ingen forsikrings- eller pensionsselskaber kan rådgive uafhængigt. Vi tror på, at alle vores kunder har unikke og individuelle behov, som kræver individuel fokus og løsninger” siger Kim Marsengo, CFO hos RTM.

Honestus

Pensions- og forsikringsmæglerne Honestus & Partners og Mancofi indgår aftale omkring Broker Insight til vederlagsafregning.

”Honestus er det latinske ord for ærlig, og det er netop her, Honestus & Partners’ værdigrundlag begynder. Transparens, ærlighed og tillid er kernen i vores virksomhed, for vi vil forandre den måde, der bliver formidlet forsikring og pension på i Danmark”, fortæller ejer og direktør Teddy Schultz og fortsætter, ”med en virksomhed i vækst havde vi brug for at få et langt bedre og hurtigere overblik over vores vederlagsafregning fra vores samarbejdspartnere.”

Frida Forsikring Agentur

Vækst skal absorberes gennem effektiv udnyttelse af de teknologiske muligheder for fortsat at være konkurrencedygtig på pris og kundeservice

Brian Malmros og Jesper Stendal Hansen
Adm. direktør Brian Malmros og COO Jesper Stendal Hansen

”Igennem de seneste par år har samarbejdet mellem Frida Forsikring Agentur og Mancofi været tæt og med fokus på at levere resultater og det er lykkedes. Selvom vi vokser, ønsker vi at bevare vores agilitet”, siger adm. direktør Brian Malmros.