Kunder

Njord Analyse

Njord Analyse og Mancofi indgår samarbejdsaftale omkring vederlagshåndtering

Njord Analyse og Mancofi har indgået en samarbejdsaftale med målet om i endnu højere grad at kunne understøtte de danske pensionsmæglere med deres vederlagshåndtering.

”Njord Analyse har igennem årene oparbejdet stor ekspertise i at behandle og analysere de vederlagsdata pensionsmæglerne modtager fra pensionsselsskaberne. ”Hos Mancofi er vi overbevist om, at denne ekspertise som Njord Analyse bidrager med kan komme Mancofi’s kunder tilgode” siger Line Find, Managing partner hos Mancofi og fortsætter ”Det er vores ønske, at ved at kombinere Mancofi’s Broker Insight og Njord Analyses ekspertise, som et udvidet tilbud til både Njord Analyse og Mancofi’s kunder” og fortsætter ”Mancofi har igennem de seneste år udviklet vederlagsløsningen Broker Insight som i dag bruges af flere danske og internationale pensionsmæglere med filial i Danmark hvilket betyder, at vi i dag servicerer ca. halvdelen af de pensionsmæglere som er repræsenteret i Danmark” slutter Line Find.

”Igennem mange år har Njord Analyse opbygget stor erfaring med håndtering af pernsionsvederlag” siger Hans Wilton-Madsen, CEO hos Njord Analyse og fortsætter ”Med Mancofi’s Broker Insight løsning får jeg en effektiv løsning hvor både den teknologiske og funktionelle side løbende opdateres og jeg skal ikke bekymre mig om hvorvidt der fast tages back-up af løsningen og de data som gemmes”. Alt i alt betyder brugen af Broker Insight, at jeg kan fokusere på at hjælpe mine kunder mere effektivt og ikke løbende skal lave opgraderinger og lignende i mine egenudviklede excel-databaser” slutter Hans Wilton-Madsen.

Securelife bliver den første pensionsmægler som benytter sig af samarbejdet mellem Njord Analyse og Mancofi. CEO & Partner Mads Kobberø fra Securelife udtaler ”Securelife har i gennem længere tid samarbejdet med Njord Analyse omkring behandling og analyse af pensionsvederlag. For os giver det god mening at Njord Analyse og Mancofi indgår dette samarbejde, som vi tror på er til gavn for de pensionsmæglere som benytter sig at bruge Broker Insight og de services, som Njord Analyse stiller til rådighed”.

Hornbæk Vandværk

Mancofi indgår samarbejde med Hornbæk Vandværk omkring Cyber-sikkerhed

Cybertruslerne for de danske vandværker har været stigende igennem de sidste år.

På nuværende tidspunkt angribes danske vandværker ifølge EnergiCert markant mere i Danmark end i andre lande. Dette skyldes primært den høje grad af digitalisering, der er i den samlede energisektor.

Vi har i bestyrelsen igennem længere tid haft et skærpet fokus på cybertruslen for at sikre en sikker leverance af vand til vores andelshavere” siger Anne Vibeke Svan Kier, bestyrelsesformand for Hornbæk Vandværk. Hun fortsætter: ”Udover de initiativer, som vi allerede har udført, ønskede vi at sikre os yderligere, da vi kan se, at trusselsbilledet er stigende. Vi afsøgte mulighederne for at komme et niveau dybere omkring cybersecurity dels for at få nuanceret truslen, og dels for at være forberedt i tilfælde af, at Hornbæk Vandværk rammes af et cyberangreb”.

Mancofi og advokat Hanne Bender har hjulpet os med at forstå de risici, som vi som vandværk er eksponeret for. Vi har gennem afholdelse af møder og workshop fået identificeret og kvantificeret de risici, som vi særligt skal være opmærksomme på. Og vi har fået identificeret de initiativer, der kan reducere de væsentligste risici gennem mitigerende handlinger. Det betyder, at vi er bedre rustet til at håndtere situationen, hvis vi skulle blive ramt af et cyberangreb. Og mindst lige så væsentligt har vi fået dybere indsigt i de juridiske elementer omkring cyber security”, siger Anne Vibeke Svan Kier.

Lockton Danmark

Broker Insight skaber overblik og indsigt for Lockton Danmark 

JAN LIND - Partner, Lockton Danmark

TORBEN SØGAARD - Partner, Head of Employee Benefits, Lockton Danmark

Lockton Danmark indgik i 2022 en aftale med Mancofi om brug af Broker Insight til håndtering af vederlagsafregning på pensionsområdet.

”Lockton Companies er verdens største uafhængige familieejede mæglervirksomhed. I Danmark leverer Lockton employee benefit consulting, risk management samt forsikrings- og pensionsrådgivning” fortæller Jan Lind som er partner hos Locktons danske afdeling. ”Igennem mine mange år i pensionbranchen har det altid været vanskeligt at få et overblik over de store mængder af vederlagsdata som vi modtager fra pensions- og sundhedsselsskaberne. Vi har nu brugt Mancofi’s løsning Broker Insight de seneste 3 måneder, hvilket har givet os en langt bedre indsigt i de vederlagsdata, vi modtager, og samtidig har vi fået et langt større overblik over data, som bedre kan understøtte vores dialog med pensions- og sundhedsselskaberne, men også giver os ekstra input til den løbende kundedialog, vi har” slutter Jan Lind.

”Broker Insight har også bidraget til at understøtte og effektivisere vores regnskabsproces” siger Torben Søgaard Partner, Head of Employee Benefits i Danmark og fortsætter ”Løsningen giver os mulighed for at få det økonomiske overblik som er nødvendigt og samtidig kan vi navigere fra højeste til laveste niveau via ”drill down funktioner” og analyse på tallene ud fra valør- eller afregningsdato. Herudover giver Broker Insight os også mulighed for at eksportere data i et fælles format til vores økonomisystem. Alt i alt får Lockton en lang bedre indsigt i de økonomiske, men også kundemæssige forhold til gavn for kunderne og vores interne processer og effektivitet”, slutter Torben Søgaard.

”Hos Mancofi glæder vi os over at Lockton og mange andre af de danske pensionsmæglere ser en stor værdi i at bruge Broker Insight til håndtering af den løbende vederlagsafregning” siger Managing partner Line Find og fortsætter ”Broker Insight udvikles hele tiden gennem den løbende dialog vi har med vores kunder så vi sikrer, at løsningen fortsat er relevant og tidssvarende. Dette gælder både funktionelt, men også teknisk. Broker Insight leveres som en software-as-a-service med en enkel prismodel og kan typisk implementeres hos en ny kunde indenfor to uger”, slutter Line Find.

Forenede Gruppeliv

Forenede Gruppeliv og Mancofi indgår samarbejde om udviklingen af et nyt Udbetalingssystem

Forenede Gruppeliv (FG) og Mancofi har indgået en aftale om udvikling og levering af en ny udbetalingsløsning. ”Hos FG har vi igennem mange år leveret forsikringer til en stor del af danskerne. FG har i dag staten, kommunerne, de faglige organisationer og de private virksomheder blandt vores kunder. Vores mål er fortsat at levere enkle og billige forsikringer til vores kunder”, siger adm. direktør Niels Neergaard hos FG og fortsætter …

RTM

RTM og Mancofi indgår aftale omkring Broker Insight til vederlagsafregning. ”RTM blev skabt ud fra den holdning, at de traditionelle forsikrings- og pensionsselskaber ikke tager nok ansvar for at skabe de rette løsninger for deres kunder.  Hos RTM er det vores overbevisning, at ingen forsikrings- eller pensionsselskaber kan rådgive uafhængigt. Vi tror på, at alle vores kunder har unikke og individuelle behov, som kræver individuel fokus og løsninger” siger Kim Marsengo, CFO hos RTM.

Honestus

Pensions- og forsikringsmæglerne Honestus & Partners og Mancofi indgår aftale omkring Broker Insight til vederlagsafregning.

”Honestus er det latinske ord for ærlig, og det er netop her, Honestus & Partners’ værdigrundlag begynder. Transparens, ærlighed og tillid er kernen i vores virksomhed, for vi vil forandre den måde, der bliver formidlet forsikring og pension på i Danmark”, fortæller ejer og direktør Teddy Schultz og fortsætter, ”med en virksomhed i vækst havde vi brug for at få et langt bedre og hurtigere overblik over vores vederlagsafregning fra vores samarbejdspartnere.”

Frida Forsikring Agentur

Vækst skal absorberes gennem effektiv udnyttelse af de teknologiske muligheder for fortsat at være konkurrencedygtig på pris og kundeservice

Brian Malmros og Jesper Stendal Hansen
Adm. direktør Brian Malmros og COO Jesper Stendal Hansen

”Igennem de seneste par år har samarbejdet mellem Frida Forsikring Agentur og Mancofi været tæt og med fokus på at levere resultater og det er lykkedes. Selvom vi vokser, ønsker vi at bevare vores agilitet”, siger adm. direktør Brian Malmros.

Dansk Dansk English English