Forsikringsmatematisk ekspertise

Forsikringsmatematisk ekspertise

Din støtte når aktuarens arbejde skal understøttes med IT

Har du brug for sparring i forhold til dit forretningssetup? Vi har erfaring med både det komplekse beregningsniveau og de overordnede porteføljebetragtninger.

Både til mindre og større opgaver kan vi hjælpe dig med kompetencerne, der sikrer, at du får dine beregningstunge opgaver løftet og understøttet på en forsvarlig måde.

Vores ansatte har stor og bred erfaring med blandt andet:

BEREGNINGS- KERNER
PRODUKTUDBUD
PORTEFØLJE- BETRAGTNINGER
HÆNDELSES - OG TILSTANDSMODELLER
DYBDEGÅENDE KRAVSTILLING & TEST
LOVGIVNING & COMPLIANCE

Mancofi’s ydelser og services ligger på både strategisk, taktisk og operationelt niveau afhængig af jeres behov og ønsker. Klik her for yderligere information om vores udvalgte serviceområder.