Forsikringsmatematisk ekspertise

Din støtte når aktuarens arbejde skal understøttes med IT.

Har du brug for sparring i forhold til dit forretningssetup? Vi har erfaring med både det komplekse beregningsniveau og de overordnede porteføljebetragtninger.

Forsikringsmatematik

Både til mindre og større opgaver kan vi hjælpe dig med kompetencerne, der sikrer, at du får dine beregningstunge opgaver løftet og understøttet på en forsvarlig måde. Vores ansatte har stor og bred erfaring med bl.a.:

  • beregningskerner
  • produktudbud
  • porteføljebetragtninger
  • hændelses- og tilstandsmodeller og definition af disse
  • dybdegående kravstilling og test
  • lovgivning og compliance

Og meget mere – vi vil sørge for at matche den rette kandidat med dine behov.