Services

Mancofi tilbyder en lang række af forskellige ydelser og services indenfor vores kompetenceområder.

Vores kernekompetence er at levere løsninger, som øger effektiviteten hos vores kunder gennem udvikling og vedligeholdelse af IT-løsninger, projekt- og programledelse, samt procesoptimering og automatisering. Vi tager afsæt i vores kunders forretning, og arbejder ud fra en ide om at udvikling med de nyeste teknologier og i høj kvalitet giver det bedste afsæt for fremtidssikrede løsninger, der kræver minimal vedligeholdelse. De fleste af vores løsninger ligger i Microsoft Azure og bruger i høj grad standardteknologier såsom Angular, Kubernetes og Docker, hvilket giver os mulighed for at fokusere udviklingen på de forretningsmæssige dele af løsningerne.

Vores domænekendskab er bredt og dybt funderet indenfor den finansielle branche (Pension, Forsikring og Bank), men vi løser også opgaver inden for andre brancher, hvor Mancofi’s kompetencer i krydsfeltet mellem teknologi og forretningsviden kan gøre en væsentlig forskel.

Mancofi’s ydelser og services ligger på både strategisk, taktisk og operationelt niveau afhængig af jeres behov og ønsker.

Her er oplistet de kompetenceområder, hvor vi leverer ydelser og services. Disse tager udgangspunkt i vores mangeårige erfaring med at rådgive og bygge løsninger, som har en positiv forretningsmæssig effekt, til den finansielle sektor. Neden for kan du finde yderligere information om udvalgte serviceområder. 

Mancofi leverer også ydelser som fx projekt- og programledelse, databehandling, udvikling og tilpasning af IT systemer under det offentliges SKI-aftale via vores samarbejde med ATEA. Læs mere om det her.