RPA – Robot-løsninger til de gentagne opgaver

Ved at indføre robotter kan vi hjælpe dig med at optimere de repetitive og manuelle arbejdsprocesser, der oftest er frusterende for medarbejderne. Robotten er din virtuelle medarbejder, der ud fra forretningslogik kan udføre opgaver hurtigere og med højere kvalitet.

Din vej til hurtige automatiseringer

Mancofi leverer robot-løsninger, der hjælper dig med at optimere din forretning. Dette gøres ved at vi hjælper dig med at vurdere hvilke forretningsprocesser, hvor der er værdi i, at vi udvikler en robot til at udføre det trivielle arbejde. Dette gør at I både får tid til de opgaver, hvor det er vigtigt at der er kompetente medarbejdere inde over arbejdsprocessen og at I sparer penge i form af optimeringer.

En normal proces for at udvikle en robot tager 1-4 måneder alt efter hvor kompleks en forretningsgang, der skal automatiseres. Vi går altid til opgaven med stor respekt for de medarbejdere der sidder med arbejdsopgaverne, og inddrager dem i opgaven, så de også kan se gevinsten i, at der kommer en robot ind og hjælper dem.

Robotterne kan hjælpe med alt lige fra at behandle specifikke mails/strukturerede kundehenvendelser, til at oprette sager og opdatere data i jeres administrationssystemer.