Nyheder

Flere hænder

Mancofi har siden virksomhedens start haft travlt, og vi arbejder pt. på flere spændende projekter med vores kunder.

Det har betydet, at vi pr. 1/6-18 har udvidet partnerkredsen med Hans-Henrik Mejløe, som igennem mange år har arbejdet på CXX niveau i både den finansielle sektor, og senest i softwareindustrien med løsninger til den finansielle sektor.

Hans-Henrik skal bl.a. tage sig af rådgivningsopgaver, udvikle løsninger til den finansielle sektor og bidrage til at udvikle Mancofi yderligere, som virksomhed.

Mancofi har også ansat to aktuarstuderende, Julie Schmidt og Julie Søe, som skal løse specifikke kundeopgaver fremover.

Vi byder Hans-Henrik, Julie og Julie velkommen til Mancofi og glæder os til samarbejdet.

Mancofi er en realitet

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere vores virksomhed Mancofi.

Vi er kommet godt fra start med spændende strategiske opgaver hos TopDanmark og LetPension.

Vi bygger Mancofi op omkring samarbejde. Vi går ind og hjælper vores kunder, hvor behovet er, samtidig med at vi udfordrer der, hvor vi kan se ikke-udnyttede potentialer.