Mancofi er glade for et positivt samarbejde med Julie Søe og Københavns Universitet

Julie Bjørner Søe har været ansat hos Mancofi de sidste 4 år og er nu i samarbejde med Mancofi indskrevet som ph.d. på KU med titlen ”Benefit and pension planning based on the inhomogeneous preferences of the policyholder” d. 1/5/22 med professor Mogens Steffensen som sin vejleder. I projektet vil Julie undersøge hvordan man kan… LÆS MERE

Trust Forsikring & Pension og Mancofi indgår samarbejdsaftale

Trust Forsikring & Pension og Mancofi indgår samarbejdsaftale Trust Forsikring & Pension og Mancofi har indgået aftale om levering af løsninger til vedlagsafregning og kundeunderstøttelse på pensionsområdet. ”Hos Trust har vi et mangeårigt kendskab til markedsudvikling, konjunkturer og aktører inden for pension og forsikring, hvilket har givet en dyb indsigt i markedet. Ved at kombinere… LÆS MERE

DinPensionsmægler på Broker Insight

"I dag har vi et langt bedre overblik over vederlagsafregningen og historikken og vi har mulighed for at lave ”drill down” helt ned til det laveste niveau på de vederlagsdata som vi modtager. Herudover kan vi også se vederlagene fordelt på valør- og afregningsdato” - Michael Holst DinPensionsmægler - Markant bedre overblik over vederlagsregning via… LÆS MERE