Case: Cyber-sikkerhed hos Hornbæk Vandværk

Mancofi indgår samarbejde med Hornbæk Vandværk omkring Cyber-sikkerhed

Cybertruslerne for de danske vandværker har været stigende igennem de sidste år.

På nuværende tidspunkt angribes danske vandværker ifølge EnergiCert markant mere i Danmark end i andre lande. Dette skyldes primært den høje grad af digitalisering, der er i den samlede energisektor.

Vi har i bestyrelsen igennem længere tid haft et skærpet fokus på cybertruslen for at sikre en sikker leverance af vand til vores andelshavere” siger Anne Vibeke Svan Kier, bestyrelsesformand for Hornbæk Vandværk. Hun fortsætter: ”Udover de initiativer, som vi allerede har udført, ønskede vi at sikre os yderligere, da vi kan se, at trusselsbilledet er stigende. Vi afsøgte mulighederne for at komme et niveau dybere omkring cybersecurity dels for at få nuanceret truslen, og dels for at være forberedt i tilfælde af, at Hornbæk Vandværk rammes af et cyberangreb”.

Mancofi og advokat Hanne Bender har hjulpet os med at forstå de risici, som vi som vandværk er eksponeret for. Vi har gennem afholdelse af møder og workshop fået identificeret og kvantificeret de risici, som vi særligt skal være opmærksomme på. Og vi har fået identificeret de initiativer, der kan reducere de væsentligste risici gennem mitigerende handlinger. Det betyder, at vi er bedre rustet til at håndtere situationen, hvis vi skulle blive ramt af et cyberangreb. Og mindst lige så væsentligt har vi fået dybere indsigt i de juridiske elementer omkring cyber security”, siger Anne Vibeke Svan Kier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.