DinPensionsmægler på Broker Insight

MICHAEL HOLST - Direktør og pensionsmægler hos Din Pensionsmægler ApS


"I dag har vi et langt bedre overblik over vederlagsafregningen og historikken og vi har mulighed for at lave ”drill down” helt ned til det laveste niveau på de vederlagsdata som vi modtager. Herudover kan vi også se vederlagene fordelt på valør- og afregningsdato”

- Michael Holst

DinPensionsmægler - Markant bedre overblik over vederlagsregning via Broker Insight

”Hos Din Pensionsmægler er vores tilgang til arbejdet afspejlet i vores værdier som handler om at have kunden i fokus og levere uvildig rådgivning og professionel sparring. Dette betyder, at vi skaber tryghed og overblik for den enkelte kunde omkring pension” siger Michael Holst, direktør og pensionsmægler hos Din Pensionsmægler ApS og fortsætter.

”Firmapension bliver en stadig større del af et ansættelsesforhold. Det er med til at tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Det er et attraktivt personalegode, der signalerer at virksomheden tager hånd om medarbejderne ved at sørge for, at de er omfattet af de rigtige forsikringer og opsparingsformer”.

”Fordelene ved en obligatorisk firmapensionsordning er billigere priser på forsikringer og dermed et større beløb til opsparing for den enkelte medarbejder. Derudover opnås besparelser i form af lavere administrationsomkostninger, bedre vilkår på forsikringsdelen samt lempeligere krav ved afgivelse af helbredsoplysninger. Alle disse forhold hjælper vi virksomhederne med” siger Michael Holst.

”Din Pensionsmægler ApS er i vækst og det betyder, at det har været vigtigt for os, at sikre os at vi fra starten har godt styr på vores interne forretningsprocesser og it-systemer til at understøtte kunderelationen og vores interne processer”.

”Din Pensionsmægler’s aflønning afregnes bl.a. via vederlag. Dette område er kompliceret at få et overblik over. Derfor indgik vi aftale med Mancofi om Broker Insight så vi på den måde kunne få overblik over vores vederlagsafregning. Idag har vi et langt bedre overblik over vederlagsafregningen herunder historikken og vi har mulighed for at lave ”drill down” helt ned til det laveste niveau for de vederlagsdata som vi modtager. Herudover kan vi også se vederlagene fordelt på valør- og afregningsdato”. ”Dette betyder alt i alt, at vi har et langt bedre overblik og kan reagere hvis vederlagsdata ikke stemmer overens med vores forventninger” slutter Michael Holst.

Læs mere om Broker Insight her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.